Kirigami radionica (Milan Perić)

Par poteza skalpelom, nekoliko pregiba i iz lista papira iznikne cijeli novi svijet. Na tome se temelji staro umijeće izrezivanja papira koje danas znamo pod imenom “kirigami”.

Na radionici naučite osnove, ostalo je prepušteno vašoj volji, mašti i vježbi. Samo pažljivo, da se ne porežete.